Regio in Bedrijf 2022-2023, Zuidoost-Brabant

ZUIDOOST-BRABANT REGIO IN BEDRIJF 2022-2023 W W W . R E G I O I N B E D R I J F . N L BOUW & INDUSTRIE HIGH TECH MOBILITY, AUTOMOTIVE, LOGISTICS

Heb je interesse om ons team te versterken? Solliciteer dan direct via onderstaand e-mail adres:

1 regioinbedrijf.nl Inhoudspagina R E G I O I N B E DR I J F Z U I DOO S T- B RABAN T 2 0 2 2 - 2 0 2 3 CO L O F ON Uitgever: De Poorterij B.V. Tel. (0416) 28 61 86 Coördinatie/productie Annemarie de Joode Vormgeving, opmaak en drukwerk: De Groot - grootsgedrukt.nl Redactionele bijdragen: Clien Communicatie Content & Ko Donna van de Ven TDK Tekst Tekstbureau Huijskens Verspreiding: Op basis van controlled circulation, bij het management van bedrijven en instellingen in en buiten de regio Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, kopie, (micro )film of op welke andere wijze dan ook zonder vooraf gaande toestemming van de uitgever. De uitgever heeft alle mogelijke zorg betracht bij het opnemen van gegevens, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of schade,ontstaan door omissies in de gids. @ De Poorterij B.V. 2022 Voorwoord Directeur Brainport Eindhoven 3 Algemeen directeur Brabantse 4 Ontwikkelings Maatschappij (BOM) Regio informatie Brainport Eindhoven 6, 7 Metropoolregio Eindhoven 8, 9 Gemeente Best 10, 11 Gemeente Eindhoven 12 Gemeente Waalre 13 Gemeente Valkenswaard 13 Gemeente Veldhoven 14 Gemeente Son en Breugel 14 Gemeente Bladel 15 Gemeente Eersel 15 Gemeente Bergeijk 16 Gemeente Oirschot 16 Gemeente Reusel – De Mierden 17 Innovatiehuis de Peel 18,19 Gemeente Helmond 20 Gemeente Gemert-Bakel 20 Gemeente Deurne 21 Gemeente Heeze-Leende 21 Wegwijzer voor bedrijven 22 t/m 31 (adressenoverzicht instanties) Regionale thema’s en topsectoren High Tech 33 Bouw - Industrie 65 Mobility - Automotive & Logistics 109 Energy – Health – Safety 127 Onderwijs & arbeidsmarkt Onderwijs in Brainport regio 140, 141 Yuverta 142 Fontys 143 SintLucas 144 ROC ter AA 145 Notenboom 146 De Rooi Pannen 147 Pius X College 148, 149 Adressenoverzicht Onderwijs 150 t/m 153 Arbeidsmarkt Brainport regio 154, 155 UniPartners 156 New Boxes 157 Vooruitzenden 158 Zakelijke dienstverlening Bedrijfspresentaties vanaf 159 A t/m Z register Namenoverzicht partners 173 t/m 176

1 regioinbedrijf.nl Regiokaart 2

1 regioinbedrijf.nl Brainport Eindhoven VOORWOORD Paul van Nunen Directeur Brainport Development In mijn vierde jaar als directeur van Brainport Development blik ik terug op wat we samen als regio in de afgelopen jaren bereikt hebben. En dat maakt me trots. Brainport Eindhoven staat er goed voor. Zowel in economische zin als wanneer het gaat om het welzijn van inwoners. Het afgelopen jaar behoorde deze thuisbasis van pioniers wederom tot de snelst groeiende economische regio’s van Nederland. Uit onderzoek van het CBS1 blijkt bovendien dat Brainport een bovengemiddeld fijne plek is om te wonen en te leven. Onze regio staat met haar inventiviteit aan de lat om een belangrijke rol te gaan spelen in urgente en wereldwijde maatschappelijke opgaven zoals bijvoorbeeld de energietransitie. Mooi is het ook dat onze regionale innovatiekracht op nationaal en internationaal niveau wordt herkend en onderschreven. Zo staan we expliciet genoemd in het Coalitieakkoord en zijn we met het nieuwe kabinet in gesprek om de regio door te ontwikkelen. Daarbij gaat het niet alleen om het blijvend versterken van een toekomstbestendige regionale economie maar vooral ook om het bouwen van voldoende woningen voor iedereen, goede bereikbaarheid, het aantrekken, ontwikkelen en behouden van talent en investeren in een goed woon- en leefklimaat. Op deze manier blijft Brainport een fijne plek om te wonen en te leven, voor iedereen! Paul van Nunen Directeur Brainport Development Dat is iets waar we in Brainport met bedrijfsleven, kennisinstellingen en lokale overheden continu hard aan werken. Samen ontwikkelen we technologieën en oplossingen die antwoorden bieden op de maatschappelijke uitdagingen van morgen. Innovatieve oplossingen die ook in de eigen regio kunnen worden toegepast. Denk aan innovaties op het vlak van de gezondheidszorg, slimme en groene mobiliteit, energie of aan een grootschalig samenwerkingsverband van bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden die samen de batterij van de toekomst ontwikkelen. 3

1 regioinbedrijf.nl Brabantse Ontwikkelings Maatschappij VOORWOORD Brigit van Dijk – Van de Reijt Algemeen directeur Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Catalyzing change. Futuristische batterijopslag door LionVolt, baanbrekende precisielandbouw met de robots van Trabotyx, innovatieve plasmatechnologie van VitalFluid en de vriendelijke zorgrobot SARA. Het barst in Brabant van innovatief ondernemerschap. realisatie van één uniforme aanpak om start-ups consistent te laten (door)groeien met ontwikkelprogramma’s en begeleiding door de Brabantse partners. Een aanpak die landelijk navolging krijgt. Inmiddels draagt meer dan 90% van BOM’s portfoliobedrijven en projecten bij aan duurzame voedselsystemen, gezonde toekomst, klimaatneutrale energieoplossingen en kansrijke sleuteltechnologieën. Op deze vier thema’s maken we als impactgedreven ontwikkelingsmaatschappij het verschil en dragen we actief bij aan de duurzame versterking en concurrentiekracht van de Brabantse economie. Van prille ideeën tot maatschappelijk relevante oplossingen. Van maatschappelijke oplossingen tot prachtige bedrijven. En van prachtige bedrijven tot een duurzame economie. De BOM staat klaar voor ondernemers die in Brabant het verschil willen maken! BOM - Catalyzing Change Brigit van Dijk – Van de Reijt Algemeen directeur Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Meer weten? Kijk op www.bom.nl Ondernemerschap is de aanjager voor verandering en duurzame economische groei. De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) zorgt dat start-ups met de juiste ondersteuning en financiering een vliegende start maken en hun ideeën kunnen laten doorgroeien tot scale-ups. Ook zorgen we dat bedrijven met internationaliseringsambities deze kunnen waarmaken. Jaarlijks realiseert de BOM impact samen met tientallen ondernemingen. Niet voor niets is BOM één van de initiatiefnemers van venture building in Brabant. Deze strategie is gericht op de 4

regioinbedrijf.nl van die producten. Die combinatie zorgt ervoor dat wij grenzeloos kunnen innoveren. Nieuwe technologiemarktcombinaties voor maatschappelijke vraagstukken We zoeken verschillende nieuwe toepassingsgebieden voor sleuteltechnologieën. Door te spreiden creëren we meer markten, producten en businessmodellen. Dit versterkt de concurrentiepositie van onze regio en bedrijven. We richten ons nu op vijf kansrijke technologie-marktcombinaties, waarmee de regio ook bijdraagt aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. 1. Conversie en opslag van duurzaam opgewekte energie We gaan een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie door versneld grootschalig inzetbare en betaalbare technologie voor conversie en opslag van energie te ontwikkelen. Onze regio heeft daarvoor al de kennis en de proeftuinen in huis. De overheid heeft daarbij een rol om innovaties zelf als eerste toe te passen en op te treden als ‘launching customer’. Daarmee is er meer stimulans voor de maakindustrie om nieuwe technologie te ontwikkelen. 2. Slimme en duurzame mobiliteit Onze ambitie voor de regio is ‘0 congestion, 0 emissions, 0 deaths’. Hiervoor zijn slimme technologische oplossingen nodig. Zo versterken we ook onze positie als bakermat van smart mobility, slimme mobiliteit, en onze economische positie. Een belangrijk voordeel van de regio is de hoge concentratie van automotive-bedrijven. Ook zijn er steeds meer ICT-bedrijven die kansen pakken op de markt van slimmer reizen. 3. Gezondheid, vitaliteit en zorg Slimme technologie verbetert de zorgkwaliteit, ondersteunt zorgmedewerkers en draagt bij aan kostenbesparing en preventieve oplossingen. Brainport wil daarom de noodzakelijke zorgtransitie ondersteunen, met focus op drie gebieden: medische technologie in het kader van ‘cure’, innovatie en vernieuwing van zorg onder de noemer ‘care’ én vitaliteit. 4. Voedselproducerende en voedselverwerkende industrie Het huidige systeem van voedselproductie, -verwerking en -transport is niet duurzaam. Het leidt tot uitputting van grondstoffen en verspilling. Er is een omslag nodig in het denken over voedsel, in combinatie met technologische innovaties. Dat biedt maak- en softwarebedrijven in onze regio kansen. We zetten met name in op smart farming (slimme voedselproductie) en smart & mild food processing (voedselverwerking met minder verspilling). 607385_ZOB_00_Binnenwerk.indb 11 REGIO INFORMATIE

1 P I ON I E R S I N F U T U R E T E C HNO L OGY Brainport Eindhoven Zonder de chipmachines van ASML zouden immers een heleboel apparaten - die tegenwoordig niet meer weg te denken zijn - wellicht nooit gemaakt zijn. En ook de volgende generatie snellere, meer duurzame chips - op basis van fotonica (licht energie) in plaats van elektronica - wordt nu in Brainport Eindhoven ontwikkeld. Beiden goede voorbeelden van succesvolle spin-offs voortkomend uit Philips. Andere wezenlijke terreinen waarop typische Brainport uitvindingen een betekenisvolle plek innemen zijn bijvoorbeeld de zorg (denk aan mri-scanners en operatierobots van Philips of de microscopen van ThermoFisher en mobiliteit (een unieke openbare testweg voor zelfrijdende auto’s en de ontwikkeling van elektrisch vrachtverkeer). Van lab naar fab We kunnen in een relatief klein gebied als Brainport Eindhoven tot zulke grote Wij ontwikkelen in Brainport Eindhoven impactvolle, innovatieve technologieën die ons leven aangenamer, veiliger en schoner maken. Juist hier, omdat specialisaties die voortkomen uit iconische bedrijven als Philips en DAF ons het onderscheidend vermogen opleverden om extreem nauwkeurig en met hoge precisie hightech machines te maken. Bijvoorbeeld machines die in staat zijn extreem kleine en krachtige chips te produceren, die essentieel zijn voor smartphones en andere devices die we allemaal gebruiken. Maar ook voor andere aspecten van ons dagelijks leven vormen bedrijven in Brainport Eindhoven een essentiële schakel in de ketens van high precision machinebouw en industrieel design. Zo maken we het verschil ten opzichte van andere hightech regio’s in de wereld. prestaties komen omdat bedrijven als ASML, NXP en honderden gespecialiseerde mkb’ers een informele, ondernemende samenwerkingscultuur voortzetten en zelf (en gezamenlijk) veel investeren in R&D. Zo concurreren we wereldwijd door regionale samenwerking. Op die manier groeien alle bedrijven mee in de technologische en economische ontwikkelingen. Gaandeweg hebben we samen een voedingsbodem gecreëerd met een bijzondere combinatie van open innovatie, materialenkennis op atomair niveau, designexpertise, systeemkennis- en integratie, mens en technologie interactie (de human interface) en data science. Die voedingsbodem en de aanwezigheid van een hechte supply chain maken het mogelijk om in Brainport Eindhoven vernieuwende ideeën niet alleen om te zetten naar geavanceerde producten, maar ook om die producten sneller door te zetten naar de markt (de value chain). Hier is alles aanwezig om van lab(oratorium) naar fab(riek) te gaan; van technology acces tot multidisciplinaire productontwikkeling en een toegankelijk afzetgebied. Bovendien zorgt ons sterke aanpassingsvermogen ervoor dat Brainport Eindhoven op kop blijft in de snel veranderde wereld die voortdurend nieuwe eisen stelt. Gouden handjes, knappe koppen en creatieve ontwerpers Successen kent Brainport Eindhoven vooral op het gebied van de juiste samenvoeging van technologie en design. Gouden handjes in de maakindustrie zorgen voor innovatieve hardware, knappe koppen bij ict-bedrijven bedenken slimme software (Hightech Systemen) voor het efficiënter, flexibeler en kwalitatief beter ontwikkelen van producten en creatieve ontwerpers waarborgen de mens - technologie interactie (de aantrekkelijkheid en gebruiksvriendelijkheid) 0 6

2 regioinbedrijf.nl van die producten. Die combinatie zorgt ervoor dat wij grenzeloos kunnen innoveren. Nieuwe technologiemarktcombinaties voor maatschappelijke vraagstukken We zoeken verschillende nieuwe toepassingsgebieden voor sleuteltechnologieën. Door te spreiden creëren we meer markten, producten en businessmodellen. Dit versterkt de concurrentiepositie van onze regio en bedrijven. We richten ons nu op vijf kansrijke technologie-marktcombinaties, waarmee de regio ook bijdraagt aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. 1. Conversie en opslag van duurzaam opgewekte energie We gaan een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie door versneld grootschalig inzetbare en betaalbare technologie voor conversie en opslag van energie te ontwikkelen. Onze regio heeft daarvoor al de kennis en de proeftuinen in huis. De overheid heeft daarbij een rol om innovaties zelf als eerste toe te passen en op te treden als ‘launching customer’. Daarmee is er meer stimulans voor de maakindustrie om nieuwe technologie te ontwikkelen. 2. Slimme en duurzame mobiliteit Onze ambitie voor de regio is ‘0 congestion, 0 emissions, 0 deaths’. Hiervoor zijn slimme technologische oplossingen nodig. Zo versterken we ook onze positie als bakermat van smart mobility, slimme mobiliteit, en onze economische positie. Een belangrijk voordeel van de regio is de hoge concentratie van automotive-bedrijven. Ook zijn er steeds meer ICT-bedrijven die kansen pakken op de markt van slimmer reizen. 3. Gezondheid, vitaliteit en zorg Slimme technologie verbetert de zorgkwaliteit, ondersteunt zorgmedewerkers en draagt bij aan kostenbesparing en preventieve oplossingen. Brainport wil daarom de noodzakelijke zorgtransitie ondersteunen, met focus op drie gebieden: medische technologie in het kader van ‘cure’, innovatie en vernieuwing van zorg onder de noemer ‘care’ én vitaliteit. 4. Voedselproducerende en voedselverwerkende industrie Het huidige systeem van voedselproductie, -verwerking en -transport is niet duurzaam. Het leidt tot uitputting van grondstoffen en verspilling. Er is een omslag nodig in het denken over voedsel, in combinatie met technologische innovaties. Dat biedt maak- en softwarebedrijven in onze regio kansen. We zetten met name in op smart farming (slimme voedselproductie) en smart & mild food processing (voedselverwerking met minder verspilling). Achtseweg Zuid 159H 5651 GW Eindhoven Tel. (040) 751 24 24 E-mail: info@brainportdevelopment.nl Website: www.brainporteindhoven.com 5. Veiligheid Verstedelijking en bevolkingsgroei zetten de leefomgeving onder druk. Daarnaast groeit zakelijk en privé het gebruik van data, met bijbehorende risico’s. Beide ontwikkelingen vragen om slimme oplossingen. Bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen kunnen daar samen met veiligheidsorganisaties aan bijdragen. Naast deze vijf kansrijke markten onderzoeken we andere mogelijkheden voor betekenisvolle innovaties en nieuwe verdienkansen. Denk aan innovaties in de bouw, zoals de initiatieven Urban Development Initiative en Brainport Smart District. Ook willen we kijken naar de toekomstbestendigheid van het landelijk gebied, samenhangend met de grote transitie in de agrarische sector. Tot slot kunnen we een bijdrage leveren aan de ambitie van een volledig circulaire Nederlandse economie in 2050. 11 7

1 Van huisnijverheid naar industriële fabricage Tot 1850 wordt de regio gekenmerkt door een woest landschap, zonder planmatige ordening, met her en der kleine dorpen en gehuchten. Door de uitvinding van de stoommachine vindt er een omschakeling plaats van huisnijverheid naar industriële fabricage. Deze industriële revolutie heeft een groot effect op de inwoners van de regio vanwege de sterk groeiende werkgelegenheid. Mannen, vrouwen en kinderen gaan aan de slag in fabrieken. De industrialisatie in de regio concentreert zich in en rond de stedelijke gebieden Eindhoven en Helmond, langs het Eindhovens Kanaal en langs de Dommeloever, vanwege de afhankelijkheid van het water en waterwegen. Meer en meer zorgen ondernemers voor goede woningbouw voor fabrieksarbeiders, de aanleg van waterleiding en riolering en gemeenschapsvoorzieningen als sport/recreatiefaciliteiten. Zorg voor het bedrijfsresultaat en zorg voor elkaar gaan dan hand in hand. Wederopbouw Na de Tweede Wereldoorlog staat de Provincie Noord-Brabant voor ingrijpende vernieuwingsopgaven. Naast de zo noodzakelijke wederopbouw van de steden en het platteland moet nieuwe werkgelegenheid worden gecreëerd. De industrie biedt daarvoor de beste kansen. Bedrijven worden daarom gestimuleerd om zich in dorpen te vestigen op nieuw aan te leggen bedrijventerreinen. Het ideaal was dat mensen op maximaal 15 minuten fietsen van het werk konden wonen. Nieuw elan agrarische sector Het voedseltekort in die tijd vergt nieuw beleid en een nieuw elan voor de agrarische sector. Er ontstaan door boeren opgerichte coöperaties en onderlinge verzekeringsmaatschappijen. Hieraan gelieerd worden talrijke nieuwe gespecialiseerde bedrijven opgericht, zoals loonbedrijven, stallenbouwers, slachthuizen, mestverwerkers, voedingsmiddelenindustrie en leerlooierijen. Kortom: werken, samenwerken, van elkaar leren en innoveren. Van werkpaard naar luxepaard De opkomst van de gespecialiseerde en intensieve dierhouderij in de regio gaat vanaf de jaren zestig gepaard met een sterke opkomst van maïsteelt bedoeld als ruwvoer voor koeien en varkens. De paardenhouderij richt zich, na het overbodig worden van werk- en trekpaarden voor de landbouw, op het fokken van sportpaarden en is daarin zeer succesvol. De ontwikkeling van noeste stoere ploegpaarden naar ranke dressuurpaarden die tot de wereldtop behoren is een mooie metafoor voor de ontwikkeling van de regio. Diepe crisis De economische crises in de jaren Metropoolregio Eindhoven (MRE) is een regionetwerk waarin 21 gemeenten samenwerken aan strategische opgaven die de gemeentegrenzen overschrijden. Het idee dat je samen sterker staat dan alleen vindt zijn wortels in de geschiedenis van het Brabantse land. Simpel maar krachtig verwoord in: ons kent ons. Hard werken en gezelligheid, slagkracht en vertrouwen gaan hier hand in hand. Door samen te werken en van elkaar te leren veranderde dit gebied in Zuidoost-Brabant van een arme streek naar een topregio. En nog steeds wordt de lat telkens hoger gelegd, in het streven om als regio nóg beter te worden. Een schets van de geschiedenis in vogelvlucht en een blik vooruit. Metropoolregio Eindhoven Reusel - De Mierden Oirschot Bladel Best Eindhoven Veldhoven Eersel Bergeijk Son en Breugel Nuenen c.a. Laarbeek Gemert - Bakel Deurne Asten Someren Helmond Geldrop - Mierlo Heeze - Leende Cranendonck Waalre Valkenswaard 8

2 regioinbedrijf.nl Raiffeisenstraat 18 5611 CH Eindhoven Tel. 040 - 2594 594 E-mail: info@metropoolregioeindhoven.nl Website: metropoolregioeindhoven.nl DE KRACHTIGE MRE SAMENWERKING Samenwerken moet je organiseren. Het gaat niet altijd vanzelf, er is een structuur voor nodig. In de regio Zuidoost-Brabant wordt binnen de triple helix van bedrijfsleven, onderwijs en overheid in wisselende structuren en wisselende partnerships intensief samengewerkt. Eén van die samenwerkingsvormen in de regio is Metropoolregio Eindhoven (MRE). De 21 gemeenten, die samen de MRE vormen, richten zich op de regio als samenhangend geheel. Het doel van de samenwerking is het creëren van een economisch sterke regio, waar bedrijven tot bloei komen én waar inwoners genieten van een prettige, gezonde en veilige leefomgeving. De 21 gemeenten streven ernaar om samen een inclusieve en duurzame regio te vormen met welvaart en welzijn voor hun inwoners en ondernemers. Natuurlijk zijn er verschillen tussen de gemeenten, maar er zijn méér overeenkomsten. De gebieden horen bij elkaar. Elke gemeente brengt zijn sterktes in om samen de regio nog krachtiger te maken. SCHAALSPRONG NAAR DE TOEKOMST Brainport Eindhoven is bezig met een indrukwekkende groeispurt. Dat is niet verwonderlijk: veel van de in Brainport ontwikkelde technieken en innovaties vormen de basis voor de transities waar ons land voor staat, zoals digitalisering, duurzame mobiliteit, energie en klimaat. Deze kennisintensieve maakindustrie én het feit dat het in de Brainport regio goed wonen, werken en leven is, zorgt voor een forse groei. Dit resulteert in meer bedrijven, meer banen, meer inwoners en een groot en toenemend verdienvermogen. Een schaalsprong is nodig om Brainport Eindhoven internationaal aantrekkelijk te houden. Maar ook om het hoofd te bieden aan maatschappelijke vraagstukken op het gebied van leefbaarheid, gezondheid en de druk op de openbare ruimte. MRE zal zich de komende jaren focussen op het faciliteren van deze groei. De 21 MRE-gemeenten samen staan voor de uitdaging om te werken aan een goede bereikbaarheid, voldoende woningen en een gezonde en groene leefomgeving. Ook bereiden we de regio voor op de energietransitie. En dat doen we samen omdat onze regio een samenhangend geheel is. En omdat we weten dat grote opgaven alleen aangepakt kunnen worden door samenwerken en kennisdelen. 1980-1990 slaan hard toe in de regio Eindhoven. Werkgelegenheid in de nog aanwezige maakindustrie gaat verloren, omdat fabrieken of fabrieksonderdelen sluiten of hun productie verplaatsen naar lagelonenlanden. Met name bij grote werkgevers als Philips, DAF en Philip Morris verdwijnen duizenden banen. Toeleveranciers gaan failliet. De impact op de regio is enorm. De werkeloosheid behoort dan tot de hoogste van Nederland. Er wordt, onder regie van burgemeester Welschen van Eindhoven, met Kamer van Koophandel en TU/e, een strategisch reddingsplan gemaakt om de kennis en expertise voor de regio te behouden. Met behulp van Europese subsidies (Stimulus) wordt een netwerkeconomie opgezet. Sleutelwoorden daarin zijn samenwerking en wederzijdse afhankelijkheid. De wereldwijd aantrekkende economie geeft vervolgens een extra steun in de rug. Marktleider in technologie Kennis is een belangrijke pijler onder dit nieuwe samenwerkingsmodel. Het mobiliseren van kennis bij bedrijven, universiteit en hogeschool blijkt een gouden greep. De regio krijgt de toepasselijke naam Brainport Eindhoven. In 2011 werd het door het ICF (Intelligent Community Forum) uitgeroepen tot slimste regio van de wereld, met hoogwaardige kennisinstituten, kenniswerkers en kennistoepassers. Zuidoost-Brabant is een regio die uitblinkt door creativiteit, innovaties, slimheid en volharding. Terugkijkend op de geschiedenis is dat niets nieuws, maar het logisch gevolg van eeuwenlang ondernemerschap, hard werken, uithoudingsvermogen, vallen en opstaan, samenwerken en een flinke dosis lef. 9

1 Dorps karakter met stedelijke voorzieningen Best is van oorsprong een agrarisch dorp, dat zich vanaf de jaren ’50 in hoog tempo ontwikkelde tot een moderne gemeente met gevarieerde bedrijvigheid. Daarmee groeide ook het aantal en de diversiteit van de inwoners flink. Vanaf midden jaren ‘90 maakte Best een tweede groeispurt door dankzij de aanleg van de nieuwbouwwijken Heuveleind en Heivelden. Momenteel telt de gemeente ruim 30.500 inwoners. Toch is het gemoedelijke, dorpse karakter bewaard gebleven. Veel inwoners hebben hun hart aan Best verpand: ze tonen interesse in elkaar en nemen actief deel aan het sociale leven. Daardoor heeft Best een bloeiend verenigingsleven. Er zijn dan ook vele clubs en verenigingen voor alle interesses en leeftijden. Tegelijkertijd is Best groot genoeg voor stedelijke voorzieningen, zoals een treinstation, goed middelbaar onderwijs, een binnen- en een buitenzwembad, een bioscoop, een museum, een bibliotheek, sportparken en een hypermoderne sporthal. Kortom, het is een dorp van formaat! Wonen in Best Mensen voelen zich thuis in Best. De gemeente bestaat uit diverse wijken, ieder met een eigen karakter. Deze wijken -jong en oud- weerspiegelen in hun architectuur de verschillende bouwperiodes. Ook in het woningaanbod is voldoende variatie, waardoor iedereen een huis kan vinden dat bij zijn of haar wensen past. Ook de komende jaren blijft Best bouwen De dynamiek van de grote stad én de rust van de natuur: in Best zijn beiden binnen handbereik. Via een uitstekende treinverbinding staan inwoners binnen tien minuten in hartje Eindhoven of vliegen ze letterlijk uit via Eindhoven Airport. Ook kan men binnen tien wandel- of fietsminuten genieten van de prachtige Brabantse bossen, heide of weilanden. In Best gaan bedrijvigheid en natuur bovendien prima samen. Best maakt namelijk onderdeel uit van de technologieregio ‘Brainport’; broedplaats voor innovatie en thuisbasis voor veel kennisintensieve bedrijven. Maar daarnaast is Best ook een toegangspoort tot het unieke en gevarieerde Nationaal Landschap Het Groene Woud. Juist die combinatie maakt deze gemeente aantrekkelijk voor inwoners en bedrijven. Best WON E N , WE R K E N E N L E V E N I N B E S T: AAN T R E KK E L I J K VOOR I NWON E R S E N B E DR I J V E N ! 0

2 regioinbedrijf.nl Dorpsplein 2 5683 GA Best Tel. 14 0499 E-mail: info@gemeentebest.nl Website: www.gemeentebest.nl aan een prettige leefomgeving. De ontwikkeling van verschillende nieuwe woonwijken laat zien dat wonen in Best aantrekkelijk is en blijft voor verschillende doelgroepen. Naast de uitstekende bereikbaarheid staan ook de kwaliteit van de woonomgeving met veel groen en aansprekende woonsferen centraal. In Best is veel te beleven Best is trots op de gevarieerde recreatiemogelijkheden binnen de gemeente. In Best ligt recreatiepark Aquabest, waar voor iedereen iets te beleven is: zwem- en strandplezier, waterskiën, een speelparadijs voor kinderen, diverse andere sportactiviteiten en een aantal beachclubs. Aquabest is ook de ‘thuishaven’ van verschillende landelijke bekende evenementen. Daarnaast heeft Best prachtige bossen waar ook het unieke museum Bevrijdende Vleugels en een speelgoedmuseum zijn gelegen. Het natuurtheater Joe Mann biedt een prachtig podium in de natuur. Ook kunnen kinderen én volwassenen genieten van de bijzondere dieren in BestZOO. Tenslotte heeft Best een prachtige maalvaardige molen die op afspraak gratis te bezoeken is. Best werkt voor bedrijven Ook bedrijven voelen zich prima thuis in Best. Logisch, want de infrastructuur is uitstekend. De gemeente ligt op een steenworp afstand van Eindhoven Airport, midden in het hightech hart van Brabant. Steden als Tilburg en ’s-Hertogenbosch zijn binnen twintig minuten te bereiken via de A2 of A58. De Randstad, maar ook Duitsland en België, liggen op minder dan een uur afstand. De bedrijven in Best zijn dus ook voor werknemers snel en gemakkelijk te bereiken, via de weg of over het spoor. Als een van de eerste gemeenten in Nederland is de gehele bebouwde kom van Best ‘verglaasd’ met een glasvezelnetwerk. Bedrijven en inwoners kunnen daardoor profiteren van supersnel internet, maar het netwerk is ook geschikt voor de nieuwste generatie breedbanddiensten. De gemeente werkt actief aan een goed ondernemersklimaat en heeft speciaal daarvoor de industrieterreinen ’t Zand, Breeven en Heide ontwikkeld en gemoderniseerd. De ondernemers van deze bedrijventerreinen werken nauw samen binnen het Ondernemers Collectief Best (OCB). Uw bedrijf in Best? Wilt u met uw bedrijf op de beste plek zitten? Oriënteert u zich dan op vestiging in Best! Verschillende bestaande bedrijfs- en kantoorpanden zijn instapklaar. De bedrijvencontactfunctionaris van de gemeente vertelt u graag meer over het bedrijfsklimaat en de mogelijkheden voor u als toekomstig ondernemer in Best. Via info@gemeentebest.nl of een bezoek aan de gemeente zet u de eerste stap. Wij verwelkomen u graag! 11

1 regioinbedrijf.nl OND E RN EME R S S TAAN E R N I E T A L L E E N VOOR I N E I NDHOV E N ! Ondernemend Eindhoven Hiermee bieden we een gevarieerde activiteitenkalender voor de verschillende sectoren binnen het MKB, waaronder de MKB-ondernemers op de bedrijventerreinen, in de horeca, op kantoren, in retail, de hotels en in de creatieve sector. Zowel fysieke workshops, inspiratiesessies, ontbijtsessies en lezingen staan en worden gepland. Niet onbelangrijk: netwerken is een belangrijk onderdeel van alle activiteiten. Alleen ga je sneller, samen kom je verder! Bezoek www.ondernemendeindhoven.nl/ agenda en kijk welke bijeenkomsten bij jouw vragen, uitdagingen en onderneming passen. Stadhuisplein 1 5611 EM Eindhoven Tel. 14040 E-mail: ondernemend@eindhoven.nl Website: www.ondernemendeindhoven.nl Ook in Eindhoven staat het MKB aan de basis van onze economie. En zeker niet alleen high-tech, maar het MKB bepaalt het succes. Als ondernemer neem je risico en creëer je banen voor de stad. Hierbij vragen eisen en regels veel van je. Daarom hebben we als gemeente, samen met alle direct betrokken partners in de stad, een passend uitvoeringsprogramma 2022 vastgesteld om jou als ondernemer te helpen. Een programma dat je als ondernemer kansen biedt om gezond te groeien. Dit doen we op basis van 7 thema’s met activiteiten door het jaar heen. Alleen ga je sneller, samen kom je verder! 12

1 regioinbedrijf.nl D É WOONG EME E N T E I N E E N AC T I E V E B RA I N P OR T R E G I O GemeenteWaalre Koningin Julianalaan 19 5582 JV Waalre Tel. 040-2282500 Email: gemeente@waalre.nl Website: www.waalre.nl Binnen enkele minuten zijn de stedelijke voorzieningen van Eindhoven en Valkenswaard te bereiken. De levendigheid en dynamiek van de stad ligt letterlijk om de hoek. Door de ligging aan de A2 en A67 en uitvalswegen naar de Belgische grens is Waalre uitstekend bereikbaar. Deze groene gemeente biedt daarom ook voor ondernemers en investeerders talrijke kansen en mogelijkheden. Kantorenpark Diepenvoorde Bent u op zoek naar een goed bereikbaar, modern en groen kantorencomplex? Ga ook eens kijken bij het kantorenpark Diepenvoorde, gelegen aan de A2/A67 bij Eindhoven, afslag Waalre. Het complex ligt middenin de innovatieve Brainport regio en dichtbij de Hightech campus Eindhoven, TU/e, ASML en Maxima Medisch Centrum. Ideaal voor (inter)nationaal georiënteerde bedrijven en bureaus die bezig zijn met het ontwikkelen van creatieve en innovatieve producten en diensten. Bedrijvenpark Het Broek Ten noorden van Waalre-dorp langs de doorgaande weg naar Veldhoven (MMC en ASML) ligt het bedrijvenpark het Broek. Dit is een modern bedrijvenpark met fraaie bedrijfspanden. Meer informatie Wilt u meer informatie over ondernemen in Waalre neem dan contact op met de gemeente Waalre en vraag naar onze Waalre is een prachtige, groene woongemeente en ligt centraal in de Brainportregio. Voor mensen die rust, ruimte, groen en een hoge kwaliteit van leven zoeken, is Waalre het ideale dorp met alle voorzieningen op een steenworp afstand. Waalrenaren wonen in een mooi bosrijk landschap, met basisvoorzieningen als winkelcentra, basisscholen en vele verenigingen in het dorp. WE R K E N , L E V E N E N ON T S PANN E N O P N I V E AU Valkenswaard bereikbaarheid van de gemeente, een aantrekkelijke recreatiesector en respect voor de natuur. Van sigaren naar hightech De regio Brainport-Eindhoven vormt na de Randstad de tweede economische regio van Nederland. Dat maakt de regio aantrekkelijk voor de vestiging van bedrijven en door het aanbod van kwalitatief hoogwaardige banen is het een prima plek voor jonge gezinnen en expats. Onze gemeente, vroeger bekend als de ‘stad van de sigaren’, heeft zich in de loop van de tijd ontwikkeld tot een gemeente met moderne en uiteenlopende bedrijven, vaak gericht op de hightech sector. Vitale economie Zuidoost-Brabant is veerkrachtig en economisch vitaal. We werken vanuit Valkenswaard samen met bedrijven, de provincie Noord-Brabant, Brainport Development, de High Tech Campus Eindhoven en de regiogemeenten. Met haar excellente geografische ligging ten opzichte van de snelwegen A2 en A67 en Brainport Eindhoven vervult Valkenswaard van oudsher een belangrijke centrumfunctie in de regio ten zuiden van Eindhoven. Voor onze inwoners, bezoekers en het bedrijfsleven ligt Valkenswaard dan ook zeer strategisch. Eindhoven ligt op slechts 10 minuten afstand. Moderne Bedrijventerreinen Als gemeente beschikken we over vijf bedrijventerreinen. Het grootste bedrijventerrein is Schaapsloop, ca. 110 ha . Hier zijn onder andere bedrijven op het gebied van de metaalindustrie en automotive gevestigd. Interesse? Heeft u mogelijk interesse uw bedrijf in Valkenswaard te vestigen? De gemeente Valkenswaard verwelkomt u graag! Accountmanager bedrijven Marco Faas brengt u snel op de hoogte van de mogelijkheden: (040) 208 3509. De Hofnar 15 Postbus 10100 5550 GA Valkenswaard Tel. (040) 208 34 44 E-mail: gemeente@valkenswaard.nl Website: www.valkenswaard.nl Onze gemeente telt ruim 30.000 inwoners. We zijn trots op een prettig leefklimaat, een compleet, uitgebreid voorzieningenniveau en onze prachtige natuurgebieden. We maken ons sterk voor een goed ondernemersklimaat, de levendigheid van het centrum, de 13

GRO E I T Veldhoven Diverse economische toplocaties, zoals de High Tech Campus, Strijp S en Strijp T en de Brainport Industries Campus bevinden zich op fietsafstand van Veldhoven. De komende jaren leggen we comfortabele fietsroutes aan die de locaties met elkaar verbinden. Het natuurgebied ten zuiden van bedrijventerrein De Run krijgt een kwaliteitsimpuls, waardoor het een aantrekkelijke plek wordt voor zowel werknemers van de bedrijven als recreatieve fietsers en wandelaars en kleine ondernemers. Het voorzieningenniveau in Veldhoven is hoog, met een bioscoop, theater, museum, zoo en een zwembad, een ziekenhuis en groot conferentiecentrum. Ook kun je gezellig winkelen in het Citycentrum en in de Kromstraat. Veldhoven is een aantrekkelijke Brabantse gemeente, strategisch gelegen aan de rand van Eindhoven en aan de snelwegen A2/N2 en A67. Dit zijn de belangrijkste verkeersaders van de Brainport-regio. De diverse bedrijventerreinen, zoals De Run en Habraken, bieden bedrijven uitstekende vestigingsmogelijkheden. Dankzij de diverse voorzieningen is het ook prettig wonen in Veldhoven. Samenwerking is een belangrijke waarde in Veldhoven. De gemeente werkt onder meer samen op het gebied van internationale acquisitie, het verbeteren van het vestigingsklimaat, de kwaliteit van werklocaties. Meer informatie over ondernemen in Veldhoven vindt u op www.veldhoven. nl/ondernemen. U kunt uiteraard ook persoonlijk contact opnemen met onze adviseur en accountmanager Economische Zaken door een e-mail te sturen naar bedrijven@veldhoven.nl. Meiveld 1 5501 KA Veldhoven Tel. 14 040 E-mail: gemeente@veldhoven.nl Website: www.veldhoven.nl Op economisch vlak heeft de gemeente met bedrijventerrein De Run, thuisbasis van ASML, een sterke troef in handen. Dit bedrijventerrein is ontsloten via de N2, maar in 2020/2021 werd ook de Kempenbaan verbreed en een aansluiting op de A67 en N69 gerealiseerd. 1 regioinbedrijf.nl E CONOM I S C H E T O P L OCAT I E E KK E R S R I J T Son en Breugel Raadhuisplein 1 Postbus 8 5690 AA Son en Breugel Tel. (0499) 49 14 91 E-mail: info@sonenbreugel.nl Website: www.sonenbreugel.nl De kilometerslange as over A2 en A50, van Leenderheide naar Ekkersrijt, is de etalage van hightech bedrijvigheid in Zuidoost-Nederland. Deze weg wordt dan ook wel de Brainport Avenue genoemd. De strategische ligging van Bedrijvenpark Ekkersrijt aan de Brainport Avenue, in combinatie met de bereikbaarheid, mist zijn uitwerking niet. Inmiddels zijn er al zo’n 350 bedrijven gehuisvest met ruim 11.000 medewerkers. Er wordt volop geïnvesteerd door grote en kleinere ondernemingen die hier gevestigd zijn of zich willen vestigen. Ondernemers krijgen de ruimte De gemeente Son en Breugel voert een structureel sterk actief lokaal en regionaal beleid, dat gericht is op het systematisch versterken en faciliteren van groeiambities van ondernemingen, het aantrekken van nieuwe bedrijven door goede bereikbaarheid en dito infrastructuur voor zowel inwoners als bedrijven. Ook de uitstekende veiligheidscijfers op bedrijventerrein Ekkersrijt spelen hierin een rol. De gemeente Son en Breugel biedt ondernemers ruimte om te ondernemen. Het vestigings- en ondernemingsklimaat is zeer gunstig. De gemeente wil de komende jaren de economische structuur verder verbreden en ook de bereikbaarheid verder verbeteren en de creativiteit, innovatiekracht en de werkgelegenheid vergroten. Op Ekkersrijt zijn diverse zones ingericht met een eigen karakter, waar soortgelijke bedrijven gevestigd zijn waaronder het Sciencepark en de Meubelboulevard. In het centrum van Son is voornamelijk detailhandel, dienstverlening en horeca gevestigd. Son en Breugel is als kleine gemeente trots op haar bedrijventerrein Ekkersrijt 14

E CONOM I S C H HAR T VAN D E K EMP E N Bladel De gemeente Bladel is onderdeel van de Brainportregio en vormt het economisch hart van de Kempen. Dat uit zich o.a. in een breed aanbod van winkels, dienstverlening en in gespecialiseerde industrie. Een groot deel van die slimme maakindustrie is metaal gerelateerd. Daarnaast zijn er toonaangevende bedrijven gevestigd op het gebied van machinebouw, glastechniek, keramiek, dierengeneeskunde en farmacie. Industrie en dienstverlening zorgen samen voor meer dan 13.000 arbeidsplaatsen in de gemeente. Ons hoogwaardige en moderne Kempisch Bedrijvenpark (KBP) in Hapert heeft een eigen afslag op de A67 en heeft uitstekende verbindingen met internationale industriële en logistieke centra zoals Antwerpen, Venlo, het Ruhrgebied en het dichtbij gelegen Eindhoven. In gemeente Bladel is het prima ondernemen. Contact Wilt u zich vestigen in de gemeente, of heeft u vragen over ondernemen in de gemeente Bladel? Neem dan contact op met een van de bedrijfscontactfunctionarissen: Voor Industrie: Guus Stappaerts, beleidsmedewerker Economische Zaken Tel: 0497 - 36 16 36 E-mail: g.stappaerts@bladel.nl Bladel is een aantrekkelijke, complete gemeente, die bestaat uit vijf dorpen met samen ruim 20.000 inwoners. De gemeente ligt erg mooi tussen de uitgestrekte bos- en heidegebieden en het weids agrarisch landschap van de Brabantse Kempen. Voor Vrijetijdseconomie: Christel Rampen, medewerker Economische Zaken Tel: 0497 - 36 16 36 (bereikbaar maandag, dinsdag en donderdag) E-mail:c.rampen@bladel.nl Markt 21 Postbus 11 5530 AA Bladel Tel. (0497) 36 16 36 E-mail: info@bladel.nl 1 regioinbedrijf.nl OND E RN EME N I N E E N WE R E L DR E G I O Eersel In de tweede helft van 2021 hebben wij de laatste bedrijfskavels op Meerheide III, 2e fase, uitgegeven. Het betrof 15 kavels. Eersel heeft nu geen direct uitgeefbare bedrijfsgrond meer voorhanden. Dijk 15 5521 AW Eersel Tel. 0497- 531300 E-mail: gemeente@eersel.nl Website: www.eersel.nl De vraag naar bedrijfsgrond blijft echter onverminderd hoog. Daarom zijn we met de overige Kempengemeenten (Bladel, Bergeijk en Reusel-De Mierden) een onderzoek gestart naar de behoefte voor bedrijfsgrond. Zowel voor grote kavels (Kempisch Bedrijven Park) als kavels kleiner dan 5.000 m2 (lokaal). Ook wordt in dit onderzoek beoordeeld of en waar nieuwe bedrijfsgrond in de Kempen wenselijk is. Heb je als bedrijf vragen, dan kun je contact opnemen met onze accountmanager bedrijven, Hans van Asten. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-151 54 369, via het mailadres h.vanasten@eersel.nl. Ondernemers zijn van groot belang voor de gemeente Eersel. Ons motto “Kempisch wonen in een wereldregio” danken wij onder andere aan de economische bedrijvigheid in de gemeente Eersel. 15 ioinbedrijf.n

1 regioinbedrijf.nl B R U I S E ND I N B E DR I J V I GH E I D Bergeijk Luyksgestel, bedrijventerrein Leemskuilen in Westerhoven en bedrijventerrein Mortakkers in Riethoven. Daarnaast is er een Kempisch Bedrijvenpark in Hapert. Op deze bedrijventerreinen zijn o.a. veel bedrijven gevestigd in de hoogwaardige metaalindustrie en bouw gerelateerde bedrijven. Burg. Magneestraat 1 Postbus 10.000 5570 GA Bergeijk Tel. (0497) 55 14 55 E-mail: info@bergeijk.nl Website: www.bergeijk.nl In de Kempen, ongeveer 20 kilometer ten zuiden van Eindhoven en aan de grens met België, ligt Bergeijk. De gemeente bestaat uit de kernen Bergeijk ‘t Hof, Luyksgestel, Riethoven, Westerhoven, ‘t Loo en de Weebosch. In de gemeente wonen ruim 18.500 mensen; de plaatselijke bedrijvigheid biedt werk aan 8.000 mensen. Bergeijk is een heerlijk oord om in te wonen, te werken en te recreëren. Ruim 85% van de gemeente bestaat uit bos, natuur en landbouwgebieden. Naast een prachtige groene omgeving heeft de gemeente Bergeijk veel meer te bieden; de Kempische werkmentaliteit heeft ervoor gezorgd dat er veel bedrijven zijn, met veel oog voor kwaliteit, innovatie en klantgerichtheid. Bedrijvigheid Belangrijke sectoren voor de werkgelegenheid zijn de toerisme, industrie en bouwnijverheid. In Bergeijk kennen we een mooie combinatie van veel toerisme en een bloeiende industrie. Binnen de industrie in onze gemeente zijn veel bedrijven toeleverancier van een aantal grote bedrijven in de regio Eindhoven. Tegelijkertijd kennen we veel bedrijven met een internationale oriëntatie. De lokale bedrijven zijn essentieel voor de lokale economie, werkgelegenheid en leefbaarheid. Bedrijventerreinen Bergeijk kent diverse bedrijventerreinen in de kernen: bedrijventerreinen Het Stoom en Waterlaat in de kern Bergeijk, bedrijventerreinen Loonsebaan en Rijt in E E N UN I E K E MONUME N TA L E G EME E N T E ! Oirschot De gemeente beschikt over goede voorzieningen en heeft veel woon- en werkplezier. Niet voor niets willen mensen uit de omliggende dorpen en steden hier graag wonen, werken en recreëren. De prachtige natuurgebieden waar je heerlijk tot rust kan komen, de vele monumenten en recreatieve activiteiten zijn van dusdanige kwaliteit dat ze een belangrijke, economische waarde hebben. Ondernemen Naast natuur en cultuur heeft Oirschot ook ondernemers veel te bieden. De gemeente kent een uitstekend ondernemersklimaat met volop mogelijkheden. De gemeente beschikt over tal van grote en kleine bedrijven, gevestigd op verschillende bedrijventerreinen, waaronder De Scheper, Westfields, De Stad en Steenfort. Westfields Het nieuwste Oirschotse bedrijventerrein ligt direct aan Brainport Avenue, tussen Eindhoven en Oirschot. Westfields beslaat ruim 88.000m2 logistieke ruimte. Het is een unieke nieuwbouwontwikkeling voor de logistieke dienstverlener. Eindhoven Airport ligt om de hoek en er is een prima aansluiting op de A58 en A2. Meer informatie en contactgegevens vindt u op www.westfieldlogistics.nl. Contact Wilt u meer informatie over ondernemen in de gemeente Oirschot, neem dan contact op met de bedrijfscontactfunctionaris Peter Blasic via telefoonnummer 0499 58 33 33 of e-mail info@oirschot.nl. Deken Frankenstraat 3 5688 AK Oirschot Tel: (0499) 58 33 33 Email: info@oirschot.nl Website: www.oirschot.nl De gemeente Oirschot telt meer dan driehonderd monumentale gebouwen, twee beschermde dorpsgezichten en vele omliggende natuurgebieden. Oirschot wordt ook wel ‘Monument in het Groen’ genoemd. Oirschot zit vol met verborgen parels. Zowel rond de Markt, in Spoordonk of de Beerzen, als in het uitgestrekte buitengebied. Kortom, hier voel je je thuis! 16

1 regioinbedrijf.nl R U I MT E VOOR B E DR I J V I GH E I D O P E E N S T RAT E G I S C H E L OCAT I E Reusel-De Mierden Groen en gemoedelijk Op bedrijventerrein Kleine Hoeven vindt u de juiste balans tussen ondernemende bedrijvigheid en de gemoedelijkheid van een plattelandsgemeente. In aansluiting op het groene karakter van de Kempen vormt het bedrijventerrein een plezierige bedrijvenlocatie in het groen met veel ruimte voor innovatie en ontwikkeling. Strategische locatie Kleine Hoeven ligt op het kruispunt van de N284 richting Eindhoven en Turnhout en de N269 richting Tilburg. De snelweg A67 verbindt de Brabantse Kempen met het havengebied in Antwerpen, de stad Eindhoven en het logistieke centrum van Venlo. Vanuit daar zijn de economische centra van deze wereld bereikbaar via weg, water, lucht en spoor. Contact De gemeente begeleidt de ondernemers van initiatief tot oplevering. Voor meer informatie over de vestigingsmogelijkheden kunt u contact opnemen met de gemeente of via de website: www.kleinehoeven.nl/contact. Kerkplein 3 Postbus 11, 5540 AA Reusel Tel. (0497) 65 06 50 E-mail: gemeente@reuseldemierden.nl Website: www.reuseldemierden.nl Kleine Hoeven is een nieuw bedrijventerrein in de gemeente Reusel-De Mierden met kavelgroottes van minimaal 1.000 m² en maximaal 5.000 m². De eerste fase is bijna uitverkocht, er wordt daarom een tweede fase ontwikkeld. Liggend in de ‘slimste regio van de wereld’ (Brainport) vormt Kleine Hoeven de perfecte uitvalsbasis voor lokale en regionale leveranciers van producten en kennis in deze innovatieve regio. 17

1 D E P E E L D É WE R K P L AAT S VOOR V E RN I E UW I NG I N B RA I N P OR T Innovatiehuis de Peel Onze Peelregio is een regio van makers. Het maken verbindt sectoren én verbindt De Peel met ondernemerschap in Brainport en daar buiten. Maar de wereld verandert razendsnel. Digitalisering biedt nieuwe kansen. De maatschappij vraagt om verduurzaming. Hoe houd je als mkb-ondernemer het overzicht? Hoe blijf je bij en maak je je bedrijf klaar voor de toekomst? Er is een sterke behoefte aan samenhang, coördinatie en krachtenbundeling. Samen stappen maken brengt bedrijven én de regio verder. Innovatiehuis de Peel zorgt voor die verbinding, coördinatie en krachtenbundeling. Samenwerken aan innovatie Innovatiehuis de Peel is een initiatief van de zes Peelgemeenten, werkgeversorganisatie VNO-NCW en waterschap Aa en Maas. Doel is om technologische vernieuwingen beter te laten landen in Helmond, Asten, Deurne, Someren, Laarbeek en Gemert-Bakel. Directeur Peter de Witte legt uit: ‘het is onze missie om vernieuwende projecten op te zetten in de Peel. Dit doet we met een team van projectmanagers die ieder een sector of thema vertegenwoordigen. Wij helpen bedrijven innoveren door ze te verbinden. Daarnaast zoeken we actief de verbinding met Brainport. Ook wij in de Peel zijn onderdeel van Brainport. Maar in de praktijk vinden ondernemers het lastig om hun weg naar Brainport Eindhoven te vinden. Wij helpen daarbij en maken nieuwe verbindingen vanuit ons netwerk.’ Smart Industry Fieldlab De Peel In 2019 sloegen negen mkb’s, de Peelgemeenten en Innovatiehuis de Peel de handen ineen. Samen richtten ze een ‘fabriek van de toekomst’ op waar bedrijven experimenteren met smart industry ontwikkelingen, slimme productiefaciliteiten en smart data innovaties. Deze testomgeving is dit jaar officieel erkend als Smart Industry Fieldlab. Dat biedt nog meer mogelijkheden voor kennisuitwisseling. Een van de deelnemers is het Deurnese bedrijf FHT Perslucht. ‘We staan voor heel grote uitdagingen’, vertelt directeur Frans Fransen. ‘Door samen deze uitdagingen aan te gaan, maken we onze bedrijven toekomstproof.’ In het lab - ingericht bij AAE in Helmond - draait het om data en wat die gegevens je vertellen over de toekomst. Hier verzamelt FHT Perslucht gegevens van alle productieprocessen. Op basis van die data kun je een bedrijf optimaal inrichten. ‘Dan komen we er misschien achter dat onze service- en onderhoudstak overbodig wordt omdat alle systemen zelf kunnen denken, bijsturen en voorspellen wanneer ze kapotgaan.’ In het Fieldlab worden de krachten gebundeld. Frans bevestigt dat: ‘de kosten delen we onder de deelnemende bedrijven. Het is een pittige investering, maar het is onbetaalbaar als we deze kennis zelf zouden moeten inkopen of vergaren. Voor ons is het Fieldlab een uitkomst.’ Digimakelaar Florence Bongers verbindt mkb-ondernemers die willen digitaliseren Veel mkb’s weten nog niet goed wat digitalisering voor hen kan doen. Om daar achter te komen, hoef je het wiel niet altijd zelf uit te vinden. Samenwerken met andere ondernemers, vooral buiten je eigen branche, kan leiden tot de beste nieuwe ideeën. Digimakelaar Florence Bongers verbindt mkb’s om hen samen stappen te laten zetten op het gebied van digitalisering. Smart Industry Fieldlab de Peel Directeur Peter de Witte en Digimakelaar Florence Bongers 8

2 regioinbedrijf.nl Vanuit de MKB-deal ontving de Peelregio een subsidie om mkb’s bewust te maken van de kansen van digitalisering. ‘Wanneer een ondernemer worstelt met het ontwikkelen van een nieuw online businessmodel, dan brengen we hem in contact met iemand die hier al eerder voor heeft gestaan. Door samen te werken, ontstaan nieuwe ideeën en kom je samen verder.’ Ook organiseert Innovatiehuis de Peel diverse workshops over onderwerpen zoals cybersecurity, digital marketing en werken met collaboratieve robots. Baan zoekt Boer De groep boeren die de staldeuren dichttrekt groeit. Tegelijkertijd is er een tekort aan technische vakmensen. Om boeren kennis te laten maken met techniek brengt Innovatiehuis de Peel banen en boeren samen. Voor het project Baan zoekt Boer bundelen Innovatiehuis de Peel, werving- en selectiebureau Filias, opleiders Techniekcentrum Brainport en ROC ter AA en diverse technische werkgevers uit de Peel hun krachten. Liza Simons, agro projectleider bij Innovatiehuis de Peel, legt uit: ‘de veranderingen in de agrarische sector en het tekort aan werknemers in de techniek waren voor ons als Innovatiehuis De Peel aanleiding om contact te leggen met Filias en Techniekcentrum Brainport. Samen zijn we het project ‘Baan zoekt boer’ gestart. In mei hielden we de tweede kennismakingsbijeenkomst voor alle boeren die meer willen weten over werken in de techniek.’ Bijeenkomst gemist? Neem dan contact op met Innovatiehuis de Peel! Projectmanager Eva Nijeboer brengt ondernemers met duurzaamheidsambities samen verder De urgentie om als samenleving te verduurzamen wordt steeds groter. Bedrijven zijn hierin een belangrijke schakel. Projectmanager Eva Nijeboer helpt mkb’s uit de Peel om duurzaam te ondernemen. Veel bedrijven willen met duurzaamheid aan de slag. Bij het ene bedrijf doen ze ongemerkt al best veel, en bij de ander staat duurzaam ondernemen nog in de kinderschoenen. Eva benadrukt dat je met kleine stappen al veel kunt bereiken. ‘Een eerste stap is het doen van onze Duurzaam Ondernemerschapsscan. Deze bieden we aan in samenwerking met Fontys. De scan brengt eenvoudig in beeld waar voor jouw bedrijf stappen te maken zijn. Voor ondernemers die meer willen is er het 4XP programma, dat staat voor People X Planet X Profit in de Peel. In de 4XP workshops werken we met groepen ondernemers aan het integreren van duurzaam ondernemerschap in hun bedrijfsvoering. Tijdens het hele traject word je persoonlijk gecoacht door de experts van 4XP en Innovatiehuis de Peel.’ Ook samenwerken aan innovatie? Ben jij ondernemer of werk je in de Peel en heb jij een innovatief idee waarmee je verder wilt? Zoek je funding of partner(s) die jouw idee naar de volgende fase brengen? Of heb je een uitdaging die je samen met andere bedrijven wilt aangaan? Neem contact op met Innovatiehuis de Peel. Wij zetten jouw idee op de kaart en helpen je op weg. Meer informatie vind je op: www.innovatiehuisdepeel.nl Automotive Campus 30 5708 JZ Helmond E-mail: info@innovatiehuisdepeel.nl Website: www.innovatiehuisdepeel.nl Wat doet het Innovatiehuis? • Wij ontsluiten kennis • Wij hebben de netwerken • Wij leggen de verbindingen • En helpen bij het vinden van funding Wij helpen ondernemers met het vergroten van: • het vermogen om resultaatgericht samen te werken • het vermogen te reflecteren en te innoveren • de toegang tot kennis en geld van elders • de bekendheid van regiosuccessen Het Innovatiehuis is actief in deze sectoren: • Agro • Automotive • Food • Slimme maakindustrie • Vrijetijdseconomie • Zorg Met de thema’s: • Duurzaam ondernemerschap • Digitalisering Projectmanager Eva Neijeboer Baan zoekt Boer bijeenkomst 19

RkJQdWJsaXNoZXIy ODM1NjU=